Partnerorganisatie

Bestuur

Het bestuur van de Casey Association bestaat uit:

Charles Tayo

Charles Tayo – voorzitter

Dr. Henshaw Eyambe Mandi (arts), vice voorzitter

Dr. Henshaw Eyambe Mandi (arts), vice voorzitter

Anna 

Anna Ekoko, penningmeester

Elizabeth Yovka Massango

Elizabeth Yovka Massango, secretaris

Chibili Frida Bokeng

Chibili Frida Bokeng

Sally Ebot

Sally Ebot

Staf en vrijwilligers

Het bestuur in Kameroen wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers die de thuiswonende kinderen bezoeken en de ouders ondersteunen bij de zorg. 

Comfort

Mejane Comfort Ngome heeft de leiding van het Casey’s Home en het studiecentrum en stuurt de andere medewerkers aan.  

Ernest Feh

Feh Ernest, medische begeleiding kinderen

Clara, verzorgende

Clara, verzorgende

Dynasty (re) en Roos (li)

Dynasty (re) en Roos (li) 

Lucy Bume, assistent Mrs. Comfort (zonder foto)

Elias, techniek en ondersteuning

Elias, techniek en ondersteuning

Alysius, techniek en ondersteuning

Alysius, techniek en ondersteuning

Kwasi, chauffeur

Kwasi (7693) chauffeur en technisch adviseur