Achtergrond

 

Achtergrond

De stichting 
De stichting is in 2009 officieel van start gegaan. De van origine uit Kameroen afkomstige Sally Ebot kreeg in 2004 als vluchtelinge in Nederland de tweeling Shawn (gezond) en de ernstig gehandicapte Casey die geboren werd met een open ruggetje. Samen met onze partnerstichting in Kameroen helpen we gehandicapte kinderen in de Zuid-West regio van Kameroen (omgeving Kumba). Gehandicapte kinderen waar anders geen zorg voor is. 


Gehandicapte kinderen in Kameroen worden vrijwel altijd aan hun lot over gelaten. Ouders werken de hele dag, kinderen liggen gewoon op de vloer en krijgen eens per dag eten. Zorg is er niet, zelf geen kleding. Onze stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association) voor ongeveer 50 gehandicapte kinderen. Vanuit het in februari 2014 geopende Casey’s Home krijgen deze kinderen zorg en revalidatie. Sommige kinderen wonen tijdelijk in het Casey’s Home, met name als de reisafstand naar het Centrum te lang of onmogelijk is. (regentijd!) De kinderen die naar school kunnen gaan naar de Gouvernmental Primaryschool, een basisschool die naast het Casey’s Home ligt.

Kameroen

Kameroen

Ligging

Kameroen is een land in West-Afrika, ontstaan op 1 januari 1961 door samenvoeging van het door Frankrijk gekoloniseerde land en een deel van Brits Kameroen. Voor de Eerste Wereldoorlog was Kameroen een Duitse kolonie. Kameroen heeft ongeveer 18.879.301 inwoners. De hoofdstad is Yaoundé.
Kameroen kent een politiek stabiel klimaat, en is daardoor in staat geweest om een goede infrastructuur op te bouwen. Ook kent het land goede landbouw en olie-industrie. Er zijn bewegingen gaande in de richting van democratie, maar tot dusver is de macht in het land in handen van een kleine minderheid.
Kameroen ligt tussen de landen Nigeria, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Gabon en Equatoriaal-Guinea in West-Afrika.
De oppervlakte van Kameroen bedraagt 475.442 km². Dat is iets minder groot dan Frankrijk, maar ongeveer 15 maal zo groot als België.
De politieke hoofdstad is Yaoundé, maar de economische hoofdstad is de kuststad Douala die grenst aan de Atlantische Oceaan (Baai van Biafra). Andere grote steden zijn Bafoussam, Garoua, Maroua en Ngaoundéré.

Bevolking

Ongeveer de helft van het aantal bewoners leeft op het platteland, de anderen in de steden. Een doorsnee familie bestaat uit drie generaties. Vaak verbroederen families tot er hechte vriendschapsbanden ontstaan, die op hun beurt bevestigd worden met uitgebreide feestelijke ceremoniën. Een huwelijk wordt ook gezien als versteviging van de band tussen twee families.

Levensverwachting

De levensverwachting is 48 jaar, een stijging van 2 jaar in vergelijking met 30 jaar geleden. Om een kleine vergelijking te maken: in Nederland is de levensverwachting 80 jaar.
Er worden 79% van de kinderen geregistreerd bij de geboorte. Op het platteland gaat het om 72%, in de steden om 94%. Veelal zijn het armere gezinnen die hun kinderen niet registreren omdat ze geen geld hebben voor de geboorteakte. Ongeveer de helft van de kinderen (tussen 5 en 14 jaar) verricht kinderarbeid. Voor kinderen tussen 5 en 11 jaar betekent dit minstens 28 uur per week werken, terwijl de arbeidstijd voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 14 jaar maar liefst 42 uur per week bedraagt. Hier moet men wel rekening houden dat de meeste kinderen thuis meewerken met hun ouders.

Gezondheidszorg in Kameroen

De gezondheidszorg in Kameroen is voor velen onbetaalbaar. Sociale verzekeringen zoals in Nederland bestaan er niet. Daardoor speelt de traditionele geneeskunde nog steeds een belangrijke rol.
63% van de bevolking heeft toegang tot drinkbaar water. In de steden loopt dit op tot 84%, maar op het platteland is dit maar 41%. De overheid organiseert voor alle kinderen gratis inentingen. Inentingen:
82% van de kinderen van 1 jaar is ingeënt tegen tuberculose;
73% is ingeënt tegen tetanus;
72% is ingeënt tegen polio;
en 61% is ingeënt tegen de mazelen.
De kans dat kinderen sterven onder de 5 jaar is 17% (166 op 1000).
Het HIV/AIDS virus woekert ook in Kameroen hevig. Een kleine 7% van de 15- tot 49-jarigen is besmet met het HIV/AIDS virus. Over de hele bevolking zijn er al ongeveer 560000 besmette personen. Ontluisterend is dat maar 46% van de vrouwen weet dat het gebruik van een condoom preventief werkt tegen het HIV/AIDS virus. Cijfers over mannen zijn niet bekend. 26% van de vrouwen van 15 tot 49 jaar gebruiken geregeld anticonceptie middelen.
11% van de kinderen wordt geboren met een laag geboortegewicht (dit komt overeen met minder dan 2,5 kg).

Religie

Kameroen heeft een meervoudigheid aan godsdiensten. De voornaamste zijn het katholicisme (ca. 30 %), het protestantisme (23 %), de islam (22 %) en animistische godsdiensten (25 %)
De christenen wonen voornamelijk in het zuiden en het westen van het land. In het noorden van Kameroen overheerst de islam.