Samenwerkingspartners

Diaconie PKN Wijchen  

Onze stichting is aanvankelijk gestart als een diaconaal project van de diaconie van de PKN Wijchen – Leur - Batenburg. Begonnen met transporten met hulpgoederen, toen bleek dat we meer wilden bereiken is de huidige stichting ontstaan.  Er is nog steeds een hechte verbondenheid tussen diaconie en Casey Troy Foundation.

Stichting Paulus Mundial 

Deze stichting heeft als motto: “Kansen voor kinderen” scheinschalige Wijchense ontwikkelingsprojecten die ertoe doen.  Hier vallen een aantal projecten onder waaronder de Casey Troy Foundation.

Ondertekening samenwerking 

IBO Internationale Bouw Orde Nederland 

Ons project staat sinds 2012 op de projectenlijst van IBO Nederland. Dat betekent dat je er voor kunt kiezen om via IBO vrijwilligerswerk te doen in ons project in Ikiliwindi. Je kan met een groep van maximaal 10 personen naar ons project. Je kan zelf een groep samenstellen of aansluiten bij anderen die ook naar ons project willen via IBO.

Mocht je interesse hebben: neem dan contact op met IBO Nederland

IBO Nederland

Partin

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. We proberen met het collectief zaken mogelijk te maken die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.