Projecten

 Casey’s Home

De chief van Ikiliwindi, Collins Mbele Ekale Ntuba heeft het werk van Sally en de vrijwilligers: gezien: het bezoeken van de gehandicapte kinderen, de ondersteuning van de gezinnen bij de zorg van de kinderen. Hij zag ook dat een aantal kinderen niet thuis konden wonen en wij kregen als stichting een niet meer gebruikte woning. Het was het begin van ons werk in Ikiliwindi en later ook in Bomono. In de Casey’s Homes  krijgen onze lichamelijk gehandicapte kinderen zorg, begeleiding, revalidatie een aangepaste scholing. Er wordt samen gewerkt met de locale scholen.

Vanuit de Casey's Homes zijn allerlei andere projecten gestart en gecoördineerd. 

Uitgangspunt is dat de kinderen tijdelijk in het Casey's Home verblijven en na hun revalidatietraject terug gaan naar hun eigen woonsituatie.

 Thuiswonende kinderen

In de regio van Ikiliwindi en Bomono wonen een groot aantal gehandicapte kinderen. Deze kinderen wonen soms bij hun ouders, soms bij grootouders of familie. Soms opgenomen bij dorpsgenoten die zich ontfermen over deze kinderen.

Vrijwilligers van de Casey Association bezoeken regelmatig de thuiswonende lichamelijk gehandicapte kinderen. Ze kijken mee naar mogelijke aanpassingen en met ouders en verzorgers samen wordt gekeken hoe een kind in de thuissituatie verzorgd kan worden en de (groot) ouders ondersteund kunnen worden. Kinderen krijgen een bed, matras, kleding en speelgoed. Indien er meer zorg en revalidatie nodig is, wordt samen met de ouders gekeken naar (tijdelijke) opname in het Casey’s Home.

 Speeltuin

Bij het Casey’s Home in Ikiliwindi is door Nederlandse vrijwilligers een speeltuin aangelegd. Van deze speeltuin maken de kinderen uit het Casey’s Home gebruik (er zijn aangepaste materialen) maar ook de kinderen uit het dorp. Uitgangspunt is acceptatie van kinderen met een handicap. In Bomono wordt de speeltuin in 2020 aangelegd. 

 

 Exploitatie van het Casey’s Home

De Casey’s Homes zorgen zelf voor de exploitatie, zijn niet afhankelijk van de Casey Troy Foundation. Er zijn een aantal manieren gevonden om gelden te generen:

-Zeepfabriek

-productie Garry

-veeteelt (slakken, visvangst, varkens, geiten en kippen)

-moestuin en kas 

-maken van producten met kralen

-vervaardigen van verf

etc

Aan (groot) ouders van kinderen die opgenomen worden in het Casey’s Home wordt gevraagd om op een of andere manier (financieel, in goederen of in praktische hulp) bij te dragen aan de kosten van verblijf in het Casey’s Home. Kosten van een jaar verblijf in het Casey’s Home liggen op 450 euro per jaar. Indien ouders gezien hun inkomen dit niet kunnen betalen wordt door bestuur en leiding van het Casey’s Home gezocht naar een oplossing.

 Kinderen

In Kameroen zijn naar verhouding veel lichamelijke gehandicapte kinderen. Niet altijd is de oorzaak duidelijk, maar veel kinderen zijn onnodig gehandicapt geboren door zuurstoftekort bij de geboorte en problemen bij de bevalling. Maar ook onvoldoenden en onvolledige voeding bij moeder veroorzaken veel aandoeningen aan botten/gewrichten van de kinderen. Lichamelijk gehandicapte kinderen doen meestal niet mee in de samenleving, worden verstoten, volgen om hun handicap geen onderwijs en kunnen als ze volwassen zijn niet in hun onderhoud voorzien. De kosten van noodzakelijke operaties kunnen ouders niet betalen en dit geeft veel onnodige kreupele kinderen. Met hulp uit Nederland worden jaarlijks 7- 10 kinderen geopereerd en na hun ziekenhuisperiode in Douala, kunnen ze in het Casey's Home verder revalideren. Zo hebben deze kinderen weer een toekomst!

 Moeder en Kind centrum (Bakene Casey Healtcenter en Mercy's Home)

Veel lichamelijke handicaps die kinderen in Kameroen hebben zijn ontstaan door problemen (zoals zuurstoftekort) bij de geboorte en door het ontbreken van noodzakelijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Ikiliwindi en omgeving is minimaal en bovendien hebben veel ouders om reden van armoede geen toegang tot de gezondheidszorg.

De Chief van Ikiliwindi heeft gevraagd aan de Casey Troy Foundation om ook naar de preventie van handicaps te kijken en mee te helpen met de bouw van een moeder en kind centrum. De bouw is gestart in 2017. Alleen door de burgeroorlog is de bouw in de zomer van 2019 stilgelegd omdat de veiligheidssituatie erg slecht werd. Zodra de onrust voorbij is, wordt de bouw hervat van het gezondheidscentrum en het huis voor zwangere vrouwen (Mercy's Home) hervat. 

 Bomono 

Door de onrust in de Engelstalige regio's in Kameroen (North West en South West) heeft het bestuur in Kameroen gekozen om een 2e locatie te starten in het veilige Franstalige Littoral en wel in het dorp Bomono Ba Jedu. Dit is een soortgelijk dorp als Ikiliwindi en ook met een groot aantal kleinere dorpen eromheen. Ook hier is de gezondheidszorg niet toegankelijk voor de gewone bevolking. De bevolking van Bomono is de afgelopen jaren enorm uitgebreid door de grote hoeveelheden vluchtelingen uit de South West Regio. Veel inwoners uit Ikiliwindi zijn hier ook neergestreken om veilig te kunnen wonen. In 2019 is met man en macht het gebouw neergezet en vanaf augustus operationeel. Het heet Casey's Home annex, maar heeft als officiële naam Caroline Visser Vocational Center. Vernoemd naar een van de Nederlandse bestuursleden. In dit centrum wordt opdezelfde wijze gewerkt als in Ikiliwindi, maar het accent bij het onderwijs ligt naast taal, rekenen en computervaardigheden, op voorbereiding beroepsonderwijs, muziek en cultuur en beweging. Parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen heeft geholpen met de financiering van dit project. 

 Malariaproject 

De gezondheidszorg in zowel Bomono als Ikiliwindi is nauwelijks toegankelijk voor de bevolking. Niet alleen is er nauwelijks zorg, de zorg die er is is maar voor een enkeling betaalbaar. Met hulp van AFAS Foundation is in 2019 het malariaproject gestart: een 3 jarig project waarbij zwangere vrouwen en kinderen tot 5 jaar een geïmpregneerde muskietennet ontvangen met voorlichting over gebruik. Maar ook krijgt deze groep bij toch ontstaan van malaria een malariabehandeling. Ontzettend belangrijk omdat zeker veel jonge kinderen anders overlijden aan malaria. Dit project kan ook de komende jaren gefinancierd worden door aanvullende hulp van de Vastenactie Wijchen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost, waar Wijchen onder valt.