Bezoek Sally Ebot aan Kameroen.

In juni 2012 is Sally Ebot, onze voorzitter 3 weken in Kameroen geweest. Ze is samen geweest met Anna Koopmans en Marlies Simons, die namens IBO Nederland meereisden om te kijken of ons project, het Casey Home, geschikt was voor IBO Nederland.

IBO Nederland is een organanisatie die mensen voor 3 weken uitzendt naar ontwikkelingsprojecten om daar te helpen. De mensen die uitgezonden worden betalen hun eigen verblijf.

Anna is student in Amsterdam en Marlies is psychologe in Venray.

Tijdens deze weken is het Casey Home dagelijks bezocht en heeft Sally samen met Anna en Marlies met eigen ogen kunnen zien wat een prachtig werk daar gebeurt.

Er wonen nu 6, soms 7 kinderen die verzorgt en begeleid worden en waarbij de revalidatie het allerbelangrijkste is. Uitgangspunt is dat als het enigssins mogelijk is deze kinderen nah hun revalidatieperiode, eveneel met hulpmiddelen, terug gaan naar hun familie. Aan de familie van deze kinderen wordt gevraagd om bij te dragen in de kisten van levensonderhoud en ook om de kinderen eens per week te bezoeken. Dat kan meestal wel, alleen niet in de regenperiode door de ombegaanbaarheid van de wegen.

Miss Happy is degene die het belangrijkste deel doet van de revalidatie. Ze instrueert andere vrijwilligers van de Casey Asociation, onze partnerstichting in Kameroen.

Het is verbazingwekkend wat zorg, aandacht en begeleiding als gevolg hebben: kinderen die nog nooit gelopen hebben, doen dit met behulp van een rollator, er wordt getekend en kinderen worden “mens” , hebben plezier en stralen!

 

Ook heeft Sally een groot aantal thuiswonende kinderen bezocht en zelfs een meisje meegenomen naar het Casey Home, zij was zwaar ondervoed. Sally heeft haar in deze weken leren eten en drinken en van een apatisch ziek meisje, veranderde ze in een vrolijke kleuter.

 

Naast het bezoeken van de kinderen, heeft Sally scholen bezocht. Dit om het werk van de Casey Association en de Stichting gehandicapte kinderen Kameroen onder de aandacht te brengen, maar voornamelijk om te werken aan een veranderende beeldvorming over gehandicapt zijn. Kinderen van de scholen komen nu spleen met de kinderen in het Casey Home en we hopen zo dat drempels weggenomen worden.

In Ikilwindi is er contact gezocht met het gezondheidscentrum, van waar uit de verloskundige haar werk doet. Ook met haar zijn afspraken gemaakt over zorg, maar ook over het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van kinderen.

In Kumba is het ziekenhuis bezocht. Een ziekenhuis waar tandartszorg gegeven wordt, eerste hulp en simple operaties uitgevoerd worden. Alles buitengewoon primitief en armoedig. Er is gebrek aan alles.

Sally heeft bereikt dat de kinderen van de Casey Association een pasje krijgen en met dit pasje om niet behandeld zullen worden. Heel erg belangrijk omdat de kinderen van de Casey Association allemaal nog nooit gezien zijn door een dokter!

 

Kortom het waren drukke weken voor Sally, Marlies en Anna, maar er is buitengewoon veel bereikt. Er moet nog een boel dus we hopen dat in December de eerste IBO vrijwilligers al kunnen gaan helpen met het verder opknappen van het Casey Home, met het uitwerken van de zorgplannen van de kinderen en met het revalideren van de kinderen!