Nieuwsbrief juli 2014

Bekijk of download de nieuwsbrief van juli 2014

In deze nieuwsbrief….

Veel verhalen en foto’s van de IBO vrijwilligers die eind april tot eind mei 2014 heel hard gewerkt hebben in het Casey’s Home in Ikiliwindi. Er zijn muurschilderingen aangebracht, kasten gebouwd, de speeltuin is helemaal klaar,
alle rolstoelen zijn opgeknapt en er zijn allerhande grotere en kleinere klussen gedaan. Aandacht voor de plannen die
uitgevoerd zijn zoals het bouwen van de omheining om het Casey’s Home, het maken van een grotere veranda voor
het Casey’s Home, zodat de kinderen makkelijker buiten kunnen zijn en uit de zon of de regen.
Ook aandacht voor de projecten waarmee onze partnerstichting inkomsten genereren zoals de zeepfabriek, het naaiatelier, maar ook het vervaardigen van rotanartikelen.
Maar ook aandacht voor de kinderen. Kinderen die opbloeien door zorg en aandacht in het Casey’s Home…. en daar doen we het toch allemaal voor!
We wensen jullie veel leesplezier!