Vastenactie Parochie de Twaalf Apostelen van start voor onze stichting

Dit jaar heeft de Parochie de Twaalf Apostelen (in Wijchen en omliggende dorpen) gekozen voor een project van onze stichting voor de vastenactie 2015.
We zijn hier ontzettend blij mee!
Het doel van de actie is om de bouw mogelijk te maken van een Studiecentrum naast het Casey’s Home, waar de kinderen uit het Casey’s Home onderwijs zullen krijgen, maar ook gehandicapte kinderen die thuis wonen en die naar het studiecentrum kunnen komen. 
Veel kinderen zijn nog nooit naar school geweest en de eerste tijd krijgen ze in het studiecentrum intensieve begeleiding, waarbij rekening gehouden wordt met hun belastbaarheid en hun mogelijkheden.
Er komen computers waarop ook de kinderen die door bijvoorbeeld een spastische aandoening niet kunnen schrijven, toch kunnen leren „ schrijven” , maar waarop ook reken, taal en diverse andere software programma’s worden geïnstalleerd.
Maar ook de kinderen van de beide basisscholen in Ikiliwindi, gaan ‚s middags gebruik maken van het computerlokaal, want op de basisscholen zijn geen computers.
En er gaat nog meer gebeuren in het studiecentrum…
Veel mensen in Ikiliwindi zijn niet gealfabetiseerd, kunnen niet lezen en schrijven. Het studiecentrum zal buiten „schooltijd”  gebruikt worden voor volwassen onderwijs, maar ook om naailessen te geven aan vrouwen.
Het wordt een heel functioneel gebouw met een betonnen looppad naar het Casey’s Home zodat de rolstoelkinderen zelfstandig naar het studiecentrum kunnen komen.
We zijn alle mensen van de Twaalf Apostelen die met man en macht gewerkt hebben om dit plan voor de vastenactie ook landelijk geaccepteerd te krijgen, bijzonder dankbaar.
Want zo kunnen wij weer kinderen helpen in Kameroen…en daar gaat het om: elk kind een kans in Kameroen!
 
Vastenactie
12apostelenwijchen