Studiecentrum in gebruik!

In september 2015 is het studiecentrum in gebruik genomen in Ikiliwindi! Met heel veel dank aan de Vastenactie in Wijchen 2015 waardoor dit mogelijk was. De computers zijn gedoneerd door het Radboudumc in Nijmegen. 
In de ochtenden krijgen de kinderen uit het Casey’s Home hier onderwijs en ‚s middags mogen de kinderen van de beide basis scholen uit Ikiliwindi gebruik maken van dit prachtige computerlokaal. 
Vanaf volgende maand kunnen ook de inwoners van Ikiliwindi de gelegenheid krijgen om kennis te maken met de computer en computerles krijgen. Ook zal er dan naailes gegeven worden.
Een centrum wat voor heel Ikiliwindi mogelijkheden geeft!
Dank ook onze vrijwilligers in Kameroen die hard gewerkt hebben om alles operationeel te krijgen voor het nieuwe schooljaar!