2015, op naar 2016

Aan het eind van dit kalenderjaar kijken wij terug op een goed 2015 en zien met hoop en vertrouwen 2016 tegemoet.

In 2015 werd het studiecentrum in gebruik genomen en Sally Ebot zal in januari 2016 dit centrum officieel openen. Door Comfort, Madu en Clara is op geweldige wijze gezorgd voor „onze” kinderen in Ikiliwindi. Er zijn kinderen naar Njinikom en Sajocah (Bamenda) geweest voor behandeling en het Casey’s Home heeft veel nationale en internationale bezoekers mogen ontvangen. Op dit moment wordt er in Nederland door Ron van der Graaf de laatste hand gelegd aan de bouwtekening voor het nieuwe moeder en kind centrum, in Kameroen wordt gewerkt aan de aanvraag van alle vergunningen voor dit centrum. 

Sally gaat volgende week naar Kameroen en heeft een overvolle agenda. De container die op die moment nog staat in de haven van Douala, moet worden uitgepakt.En er moet veel overlegd worden met het bestuur van de Casey Association en de leiding van de revalidatiecentra Arch en Sajocah, met het Lilianafonds in Bamenda. Sally gaat ook het werk van de IBO vrijwilligers die in februari/maart naar Ikiliwindi komen, voorbereiden.

 

Als bestuur van de Casey Troy Foundation willen we u heel fijne kerstdagen wensen en een voorspoedig 2016! 

En mocht u ons werk ook financieel willen steunen: we zien uw donatie met veel genoegen tegemoet. Uw gift kan overgemaakt worden op NL51 RABO 0131 3245 27.