Community Outreach Project

Buitenlandervaring wordt steeds meer gezien als een erg belangrijk onderdeel van een academische opleiding. Voor sommige beroepen wordt dit bijna als een vereiste gezien. Daarom worden steeds meer mogelijkheden geboden aan studenten om tijdens hun studie iets in het buitenland te doen. Ook Rosemarijn en Carolijn hebben 3 weken stage gelopen in Ikiliwindi