Wilde ganzen vliegen voor Moeder en Kind centrum

Zoals het er nu naar uitziet zal in 2017 ook de bouw van start gaan van het Moeder en Kind centrum. Een prachtig project waardoor de geboorte van gehandicapte kinderen voor een deel voorkomen kan worden, en er veel minder moeder- en kindersterfte zal zijn.

Prenatale zorg, verloskundige zorg en postnatale zorg, consultatiebureau en vaccinaties,

Malariapreventie en behandeling, zorg voor zieke moeders en kinderen en zelfs tandheelkundige zorg!

De bouw wordt financieel ondersteund door de Wilde Ganzen die in 2017 voor ons gaan vliegen!

We hebben de hele toetsprocedure doorstaan en mogen vanaf nu ook het logo van de Wilde Ganzen gebruiken en daar zijn we super trots op.

Als al het geld voor de bouw binnen is….zal het startschot klinken!

Ons project heeft een nummer gekregen te weten 2016.0734.

We hopen dat u ons helpt om het nieuwe project, Moeder en Kind centrum, te realiseren. We zouden het geweldig vinden als u een bijdrage over zou willen maken op onze eigen bankrekening (NL51 RABO 0131 3245 27 t.n.v. Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen)
of op de rekening van de Wilde Ganzen (NL53 INGB 0000 0400 00) onder vermelding van het projectnummer: 2016.0734.