Bouw van het Bakene Casey Healthcenter Ikiliwindi

In het najaar van 2017 is begonnen met de bouw van het nieuwe moeder en kindcentrum. Dit centrum is aan onze partner in Kameroen gegeven door de familie Bakene, een van de belangrijkste families in het dorp. Het dorp is dankbaar voor alles wat er ten goede gebeurd door de Casey Association en de Casey Troy Foundation.

Waarom een moeder en kindcentrum?

Op dit moment worden er nog veel kinderen onnodig gehandicapt geboren door o.a. het feit dat vrouwen niet naar een verloskundige kunnen komen om hulp te krijgen bij de bevalling, maar ook door zuurstoftekort bij de geboorte, slechte voeding van de zwangere moeders en infectieziekten en malaria.

In het centrum komen o.a. verloskamers, spreekkamers, een eerste hulp ruimte, een consultatiebureau, fysiotherapie voor volwassenen en een tandartskamer.  Naast het centrum komt ook een huis waar zwangere vrouwen uit de 11 omliggende dorpen vanaf 38 weken zwangerschap mogen verblijven, zodat zij op tijd veilig kunnen bevallen in het Healthcenter.

Na het bouwrijp maken van het terrein is de fundering gelegd en op dit moment worden de stenen gemaakt voor de muren en voor de omheining. Uitgangspunt is dat voor de regentijd het dak is geplaatst, en men binnen verder kan bouwen.