Bestuur

  • Het bestuur van de Casey Troy Foundation bestaat uit:
  • Sally Ebot – Voorzitter
  • Caroline Visser – Secretaris
  • Peter Fiechter – Penningmeester

Sally

Sally Ebot - voorzitter

Ik ben Sally Manga en de voorzitter van de stichting. In 2003 kwam ik zwanger naar Nederland. Door de genade van God ben ik bevallen van een tweeling: 2 jongens. Een van hen, Casey, werd geboren met een Spina Bifida. Twee jaar na de bevalling van mijn jongens zat ik op de bank bij mijn moeder Caroline Tv te kijken en zag en programma over het Liliane Fonds die ook hulp geeft aan gehandicapte Kinderen in Afrika. Vanaf dat moment droomde ik erover om gehandicapte kinderen in Kameroen te helpen. Ik vertelde het mijn moeder Caroline en wij hebben veel onderzoek gedaan en samen met aantal andere leden van onze kerk hebben we in 2009 de stichting opgericht. Met hulp van onze partnerstichting in Kameroen, de Casey Association, proberen we in de regio van Kumba waar ik vandaan kom lichamelijk gehandicapte kinderen te helpen. Kinderen die thuis wonen, maar ook kinderen die tijdelijk wonen en revalideren in het Casey's Home. We werken samen met het ziekenhuis in Kumba en de scholen in Ikiliwindi, het dorp waar het Casey's Home staat. 

 
Caroline
Caroline Visser - secretaris

Mijn verbondenheid met de Casey Troy Foundation komt vanuit mijn verbondenheid met mijn kleinzoon Casey. Sally, Shawn en Casey zijn vanaf hun geboorte in ons gezin opgenomen en de “droom” van Sally om wat te willen doen voor de kinderen in haar moederland hebben we samen vorm gegeven. De stichting draagt de naam van mijn dappere strijdbare Casey die er door zijn wilskracht er in slaagt om het onmogelijke mogelijk te maken!
Een voorbeeld voor de kinderen in Kameroen, want ook zij hebben meer mogelijkheden dan ze denken!

 
Peter
Peter Fiechter - penningmeester
 
Ik ben als penningmeester van de diaconie van de PKN Gemeente Wijchen/Leur/Batenburg gevraagd om bij de start van de CTF tevens te fungeren als penningmeester van de stichting. Het leek mij geweldig om ook een diaconale taak te hebben voor een land in Afrika. Daarnaast sprak mij het doel van de stichting erg aan.
 
 
 
Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden? Stuur dan een email naar info@caseytroyfoundation.nl.