Bestuur

  • Het bestuur van de Casey Troy Foundation bestaat uit:
  • Sally Ebot – Voorzitter
  • Caroline Visser – Secretaris
  • Peter Fiechter – Penningmeester

Sally

Sally Ebot - voorzitter

Ik ben Sally Manga en de voorzitter van de stichting. In 2003 kwam ik zwanger naar Nederland. Door de genade van God ben ik bevallen van een tweeling: 2 jongens. Een van hen, Casey, werd geboren met een Spina Bifida. Twee jaar na de bevalling van mijn jongens zat ik op de bank bij mijn moeder Caroline Tv te kijken en zag en programma over het Liliane Fonds die ook hulp geeft aan gehandicapte Kinderen in Afrika. Vanaf dat moment droomde ik erover om gehandicapte kinderen in Kameroen te helpen. Ik vertelde het mijn moeder Caroline en wij hebben veel onderzoek gedaan en samen met aantal andere leden van onze kerk hebben we in 2009 de stichting opgericht. Met hulp van onze partnerstichting in Kameroen, de Casey Association, proberen we  lichamelijk gehandicapte kinderen te helpen. Kinderen die thuis wonen, maar ook kinderen die tijdelijk wonen en revalideren in de Casey's Home's in Ikiliwindi (South West Region) en Bomono (Littoral).

 
Caroline
Caroline Visser - secretaris

Mijn verbondenheid met de Casey Troy Foundation komt vanuit mijn verbondenheid met mijn kleinzoon Casey. Sally, Shawn en Casey zijn vanaf hun geboorte in ons gezin opgenomen en de “droom” van Sally om wat te willen doen voor de kinderen in haar moederland hebben we samen vorm gegeven. De stichting draagt de naam van mijn dappere strijdbare Casey die er door zijn wilskracht er in slaagt om het onmogelijke mogelijk te maken!
Een voorbeeld voor de kinderen in Kameroen, want ook zij hebben meer mogelijkheden dan ze denken!

 
Peter
Peter Fiechter - penningmeester/Ina Fiechter -algemeen lid
 
Ik ben als penningmeester van de diaconie van de PKN Gemeente Wijchen/Leur/Batenburg (nu PG Rivierenland Oost) gevraagd om bij de start van de CTF tevens te fungeren als penningmeester van de stichting. Het leek mij geweldig om ook een diaconale taak te hebben voor een land in Afrika. Daarnaast sprak mij het doel van de stichting erg aan. Mijn vrouw Ina was jarenlang vrijwilliger en sinds 2020 ook bestuurslid.
 
 Pim Visser -algemeen lid
DSCF7739
 
Ik ben sinds de oprichting van de stichting als vrijwilliger bij de Casey Troy Foundation betrokken. Vanaf 2020 ben ik algemeen bestuurslid. Ik ben betrokken bij de Casey Troy Foundation, omdat Casey mijn prachtige kleinzoon is  Hij laat zien wat het betekent, als je gehandicapt bent en voor je zelfontplooiing bent aangewezen op allerlei nuttige voorzieningen. Deze hulp willen we de gehandicapte kinderen in Kameroen ook bieden. 
 
Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden? Stuur dan een email naar info@caseytroyfoundation.nl.