Activiteiten

2016

Opening van het Studiecentrum door Sally Ebot

In januari heeft Sally Ebot als voorzitter van de Casey Troy Foundation het nieuwe studiecentrum geopend: het hele dorp was uitgelopen en het was een geweldig feest.
Alle kinderen uit het dorp kregen een cadeautje en ook de schoenen dozen van basisschool de Wingerd uit Bergharen werden verdeeld onder de kinderen.
Het was helemaal feest toen de kinderen van de Gouvernemental Primary School die ver moeten lopen om op school te komen, laarzen en/of waterschoenen kregen.

Aankomst van de container in Ikiliwindi

Het lukte Sally Ebot om in de laatste week van haar verblijf de container vanuit Douala naar Ikiliwindi te krijgen. Het kostte wat moeite maar de container kwam heelhuids aan. Terwijl de container geleegd werd, was Sally Ebot al bezig om de hulpgoederen zoals rolstoelen te verdelen onder de kinderen uit het Casey’s Home.
Uiteindelijk werd met man en macht gewerkt op de container van de vrachtwagen te tillen en aan de rand van het terrein geplaatst. De lege container is weer in gebruik, maar nu als opslag van nog niet gebruikte hulpgoederen!

2015

Kerst in Ikiliwindi

Sally Ebot vertrekt vlak voor de Kerst naar Kameroen. In haar koffer 40 kerstmutsen voor de kinderen in het Casey’s Home. Ze viert Kerst met “haar” kinderen in Ikiliwindi. Van een palm en ballonnen werd een kerstboom gemaakt en werd gezongen en gedanst en de door Sally meegebrachte pepernoten werden door de kinderen in het Casey’s Home met veel plezier opgepeuzeld!

Kinderen naar Njinikom voor operatie/behandeling

Met hulp van sponsoren konden een aantal kinderen naar het ziekenhuis in Njinikom voor behandeling/operatie. Success en Divine werden aan hun beentjes en voetjes geholpen door Nederlandse orthopeden. Na de operatie gingen de kinderen naar Sajocah voor een revalidatieperiode van 3 maanden! Miriam die geopereerd zou worden aan haar heupen, ging onverrichter zake terug naar Ikiliwindi. Haar operatie was niet mogelijk.
Twee andere kinderen gingen voor onderzoek en zullen in het voorjaar van 2016 geholpen worden!

Een container met hulpgoederen naar Kameroen

In september was het zover: alle ingezamelde hulpgoederen konden vanuit de opslag van Medivitaal en de Leurse Hof in een grote vrachtwagen van van Dongen transport uit Dirksland naar de container in de haven in Amsterdam. Daar werd in 2 weken tijd de 40 ft container tot de nok toe geladen. Daarna op transport naar Kameroen waar hij in november arriveerde. De klaring van de container duurde tot december en daarna kon hij op transport. Eerst naar een afgesloten terrein in Douala en in januari naar Ikilwindi.

Het studiecentrum in gebruik!

Na de zomer begonnen zowel in Nederland als in Kameroen de scholen. Het was een grote verrassing dat in Kameroen het studiecentrum in gebruik werd genomen.
Superblije kinderen zowel uit het Casey’s Home als van de basisscholen maakten kennis met het fenomeen computer!

Vierdaagse Nijmegen

In Nijmegen en omgeving is het feest…..Duizenden vierdaagse lopers en nog eens duizenden bezoekers van de vierdaagse feesten zorgen ervoor dat Nijmegen bruist!
Een zestal Vierdaagse lopers hebben in hun eigen familie en vriendenkring gevraagd om ons via hen te sponsoren met een geweldige opbrengst!!!

Buitentoiletten

De speeltuin bij het Casey’s Home is volop in gebruik. Na schooltijd komen ook de schoolkinderen spelen met de kinderen van het centrum. Voor de dorpskinderen is het nog niet gewoon om altijd gebruik te maken van een toilet. Uit hygiëne oogpunt is besloten om 2 buitentoiletten aan te leggen, waar de bezoekers van het centrum en de schoolkinderen gebruik van kunnen maken!

Bouw studiecentrum bij het Casey’s Home mogelijk door Vastenaktie Wijchen

Er is groen licht van de Vastenaktie! Met financiële ondersteuning van de Vastenaktie in Wijchen kan de bouw van start van het studiecentrum. Uitgangspunt is dat de bouw is afgerond voor de lange regentijd. Dan kan in de zomer de inrichting gedaan worden en dan ka het studiecentrum na de zomer in gebruik genomen worden.
Elias, de plaatselijke aannemer en vrijwilliger van het Casey’s Home coördineert de bouw en vanuit Bamenda zullen de zonnepanelen geplaatst worden. Want stroom zal er moeten zijn voor de computers!

Garry productie van start

In januari was alles klaar voor de productie van garry. Alle materialen waren aangekomen en zo kon de cassave verwerkt worden tot garry. Deze garry wordt geproduceerd voor eigen consumptie, maar ook om te verkopen op de markt.

Nieuwe leiding voor het Casey’s Home

Per 1 januari is Mejane Comfort Ngome als leidinggevende voor het Casey’s Home in dienst gekomen van de Casey Association Cameroon. Samen met de vrijwilligers Madu, Clara en Elias is zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het Casey’s Home.
Comfort onderhoudt de contacten met de Casey Troy Foundation in Nederland.

2014

Transport Ford Transit naar Kameroen november

In november 2014 kon een mooie Ford Transit geladen worden met computers en printers, boeken en schoolmateralen voor het Studiecentrum in Ikiliwindi. De computers waren geschonken door het Radboudumc in Nijmegen.

Bezoek Charles Tayo aan Nederland

In oktober 2014 bracht de president van onze partnerstichting in Kameroen samen met zijn vrouw een werkbezoek aan Nederland. De bedoeling was dat hij aanwezig zou zijn bij de lustrumviering, maar door aanvankelijke weigering van het visum door de Belgische Ambassade in Yaounde, konden Charles en Virginia Tayo pas 10 dagen na de lustrumviering in Nederland komen. Samen met het bestuur werden plannen voor de komende jaren verder uitgewerkt!

Lustrumviering

Op 6 oktober 2014 vierden we ons 1e Lustrum: 5 jaar Casey Troy Foundation!
De Schakel, de kerk van de PKN Wijchen-Wijchen-Leur-Batenburg was gevuld met enthousiaste mensen: bestuur en vrijwilligers, leden van de kerkelijke gemeente, inwoners van Wijchen, bestuur van Paulus Mundial, IBO vrijwilligers en zelfs de burgemeester van Wijchen kwam kijken en verrichtte de opening. Er was een Rad van Fortuin met prachtige prijzen en in de kerkzaal werd door groot en klein op de Djembe’s gespeeld en werd er gedanst! Kortom met elkaar gevierd dat de Casey Troy 5 jaar bestaat en wat we als kleine stichting in Nederland hebben kunnen betekenen voor de lichamelijk gehandicapte kinderen in Kameroen!

Wijchen Present

In september hebben we als bestuur acte de presence gegeven op de bijeenkomst in het Mozaïek in Wijchen waar alle stichtingen en verenigingen zich mochten presenteren.
Aan de bezoekende inwoners van Wijchen hebben we laten zien waar we als stichting voor staan en wat we doen in Kameroen. Zo hopen we op nog meer belangstelling voor ons prachtige project.

Kindernevendienst Parousia

De jongste groep van de kindernevendienst van de Parousia gemeente (Wijchen-Nijmegen) heet de schatzoekertjes. Deze schatzoekertjes hebben een heel jaar lang elke week gespaard voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor het Casey’s Home.

Viering Pinksteren op de Kapelberg

Elk jaar wordt op de Kapelberg in Bergharen met alle kerken van de Protestantse kerken in Maas Waal gezamenlijk het Pinksterfeest gevierd. De collecte was dit jaar voor ons als Casey Troy Foundation en ook werden de we in de gelegenheid gesteld om over ons werk voor de kinderen in Kameroen te vertellen.