Doelstelling

De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen: Onze slogan luidt dan ook: 'Elk kind een kans in Kameroen.' 

Onze doelstelling is ook om door betere zorg voor zwangere vrouwen, voorlichting, vaccinatieprogramma’s handicaps bij kinderen te voorkomen.

De stichting is genoemd naar Casey, nu 16 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Casey Troy Foundation  Sally Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland terecht. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren was hij overleden. Nu volgt hij het middelbaar onderwijs en tennist in zijn vrije tijd via de Esther Vergeer Foundation.

Gehandicapte kinderen in Kameroen worden vrijwel altijd aan hun lot over gelaten. Ouders werken de hele dag, kinderen liggen gewoon op de vloer en krijgen eens per dag eten. Zorg is er niet, zelf geen kleding. Onze stichting zorgt er samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor dat lichamelijk gehandicapte kinderen zorg, revalidatie en (speciaal) onderwijs krijgen. Vanuit het in februari 2014 geopende Casey’s Home en vanaf 2019 in het Casey's Home Annex, het Vocational Center Caroline Visser.k

In 2017 is de bouw van het Bakene Casey Healthcenter en het bijbehorende huis voor zwangere vrouwen, het Mercy's Home, van start gegaan. Hier zal  zorg gegeven zal worden aan zwangere en kraamvrouwen, voorlichting gegeven worden en zorg wordt gegeven aan zieke zuigelingen en jonge kinderen. Deze bouw is in de zomer van 2019 stop gezet vanwege de burgeroorlog in de Engelstalige regio's.

Op dit moment wordt de bouw van een klein gezondheidscentrum in Bomono voorbereid.