Doelstelling

De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen: Onze slogan luidt dan ook: 'Elk kind een kans in Kameroen.' 

Onze doelstelling is ook om door betere zorg voor zwangere vrouwen, voorlichting, vaccinatieprogramma’s handicaps bij kinderen te voorkomen.

De stichting is genoemd naar Casey, nu 10 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Casey Troy Foundation  Sally Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland terecht. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren was hij overleden.

Gehandicapte kinderen in Kameroen worden vrijwel altijd aan hun lot over gelaten. Ouders werken de hele dag, kinderen liggen gewoon op de vloer en krijgen eens per dag eten. Zorg is er niet, zelf geen kleding. Onze stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association) voor ongeveer 50 gehandicapte kinderen. Vanuit het in februari 2014 geopende Casey’s Home krijgen deze kinderen zorg en revalidatie. Sommige kinderen wonen tijdelijk in het Casey’s Home, met name als de reisafstand naar het Centrum te lang of onmogelijk is. (regentijd!) De kinderen die naar school kunnen gaan naar de Gouvernmental Primaryschool, een basisschool die naast het Casey’s Home ligt.

In voorbereiding is de bouw van het 2e deel van het Casey’s Home: het Mother and Child Center, waar de zorg gegeven zal worden aan zwangere en kraamvrouwen, voorliching gegeven wordt en zorg wordt gegeven aan zuigelingen en jonge kinderen.