Achtergrond

De droom van Sally…..

Na een lange reis komt Sally weer thuis in Nederland. Samen met een aantal vrijwilligers is ze 4 weken naar haar geboorteland geweest. Vakantie…..niet echt, ze heeft 4 weken lang hard gewerkt, onderhandeld, contacten gelegd, dorpen bezocht en samen met de staf en vrijwilligers in het Casey’s Home plannen besproken.

Thuis is voor Sally in Nederland, bij haar kinderen Shawn en Casey, Shawn gezond en Casey ernstig gehandicapt. De zorg voor Casey in Nederland is de reden van haar thuis in Wijchen. Thuis is ook Kameroen, het land waar ze geboren is, waar ze opgroeide in de South West Region. Het land en de cultuur die haar leven zijn, die haar warmte en ruimte en vrijheid geven. Maar ook het land waar Casey niet in leven had kunnen blijven, door het ontbreken van zorg voor gehandicapte kinderen.

Het is haar dagelijkse spagaat……haar liefde voor haar kinderen, maar ook haar liefde voor haar moederland.

De liefde voor beiden komt samen in het werk voor de Casey Troy Foundation, de stichting waar ze voorzitter van is. Een stichting die in 2009 ontstaan is, vanuit haar droom om wat te doen voor gehandicapte kinderen in haar moederland.

Een droom die langzamerhand vorm krijgt. Haar droom dat gehandicapte kinderen net als in Nederland zorg krijgen, dat ze naar school kunnen en dat ze net als elk ander kind recht hebben op liefde van hun ouders….Elk kind een kans in Kameroen.

Maar in Kameroen wordt anders gedacht, worden gehandicapte kinderen en hun moeders verstoten, is er geen zorg voor hen, laat staan onderwijs, er is vaak zelfs geen aandacht voor deze kinderen. Hoe verander je nu vanuit Nederland dit denken….hoe keer je het om?

De cultuur kennend is de eerste stap geweest om met de Chief en de oudsten van haar familiedorp Ikiliwindi te praten en te praten. Tot zij gegrepen werden door haar droom en een groots gebaar deden door haar stichting een oud huis te geven, waar gehandicapte kinderen mogen wonen en een stuk bouwgrond ter beschikking te stellen.

En toen konden er in Nederland plannen gemaakt worden en ontstond er een groep mensen die haar hielpen om haar droom verder waar te maken.

Het oude huis werd opgeknapt en de eerste 7 gehandicapte kinderen kwamen er (tijdelijk) wonen. Er kwamen vrijwilligers om voor de kinderen te zorgen. In Nederland werd een architect gezocht die een prachtig huis tekende, maar ook zorgde het bestuur voor de fondsenwerving en werd het mogelijk om te gaan bouwen: in 2014 werd het Casey’s Home geopend. Met de bouw van het Casey’s Home was er het begin. Sally’s droom ging verder. Kinderen moesten onderwijs krijgen en de mogelijkheid om te spelen met de andere kinderen in het dorp. Er kwam een studiecentrum met computers uit Nederland, er werd door Nederlandse vrijwilligers een speeltuin gemaakt en zo werd het Casey’s Home het middelpunt van het dorp. Niet om de laatste plaats doordat er altijd stroom was door de zonnepanelen. Het hele dorp kon telefoons komen opladen, ’s avonds vergaderen en door dit alles werden ook de gehandicapte kinderen geaccepteerd. Dorpsbewoners kwamen helpen in het centrum, mochten ook gebruik maken van de computers…het hele dorp Ikiliwindi werd gelukkig van het Casey’s Home.

Er kwam een fysiotherapeut uit Nederland die de Kameroense fysiotherapeut schoolde, er kwamen Nederlandse vrijwilligers die op allerlei manieren hielpen om kinderen te activeren en te leren spelen.

Andere problemen in het dorp werden met Sally besproken…..de niet meer functionerende watervoorziening en het ontbreken van zorg voor zwangere vrouwen en kinderen. Water zo belangrijk voor de gezondheid….Een bore hole werd geslagen en voor heel het dorp was er schoon drinkwater. 

In 2018 werd begonnen met de bouw van het moeder en kindcentrum en het bijbehorende huis voor zwangere vrouwen. Door de politieke onrust in de Engelssprekende regio’s werd de bouw om veiligheidsredenen gestaakt. Maar ook het Casey’s Home moest worden gesloten omdat de Ambo boys, de bevolking bedreigen, vermoorden en het te gevaarlijk is om te reizen naar in en naar de Engelstalige regio’s. Onze partner in Kameroen heeft in januari 2019 besloten om net over de districtsgrens een 2e locatie te bouwen om zo de zorg voor de kinderen toch te kunnen geven. Dit centrum in Bomono Bas Jedu (regio Littoral) is in de zomer van 2019 in gebruik genomen: zorg en revalidatie en onderwijs, onze kinderen krijgen zorg vanuit dit centrum.

Met behulp van de Vastenactie Wijchen is daar ook het project speciaal onderwijs van start gegaan. Aandacht voor de toch heel specifieke behoeftes van lichamelijke gehandicapte kinderen, maar ook een duidelijke voorbereiding op het voorzien in eigen onderhoud.

In januari 2019 is ook met behulp van AFAS het malariaproject van start gegaan. Malaria is funest voor zwangere vrouwen en jonge kinderen. In 3 jaar moet de hele regio van Bomono gewend zijn aan het gebruik van muskietennetten en weten ze wat ze moeten doen als ze ziek worden.

De droom van Sally…… al zo tastbaar, zichtbaar en voelbaar. De droom van een jong meisje wat vluchtte naar Nederland om haar gehandicapte zoon een kans te geven. Die droom die ze samen met veel anderen probeert uit te laten komen.

 Kaart Kameroen

 

Achtergrond

De stichting 
De stichting is in 2009 officieel van start gegaan. De van origine uit Kameroen afkomstige Sally Ebot kreeg in 2004 als vluchtelinge in Nederland de tweeling Shawn (gezond) en de ernstig gehandicapte Casey die geboren werd met een open ruggetje. Samen met onze partnerstichting in Kameroen helpen we gehandicapte kinderen in de Zuid-West regio van Kameroen (kerndorp Ikiliwindi) en in de aangrenzende regio Littoral. (kerndorp Bomono Bas Jedu) . Gehandicapte kinderen waar anders geen zorg voor is. 


Gehandicapte kinderen in Kameroen worden vrijwel altijd aan hun lot over gelaten. Ouders werken de hele dag, kinderen liggen gewoon op de vloer en krijgen eens per dag eten. Zorg is er niet, zelf geen kleding. Onze stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor ongeveer 50 gehandicapte kinderen. Vanuit het in februari 2014 geopende Casey’s Home krijgen deze kinderen zorg en revalidatie. Sommige kinderen wonen tijdelijk in het Casey’s Home, met name als de reisafstand naar het Centrum te lang of onmogelijk is. (regentijd!) Er wordt nauw samengewerkt met de basisscholen in Bomono.

Kameroen

Kameroen

Ligging

Kameroen is een land in West-Afrika, ontstaan op 1 januari 1961 door samenvoeging van het door Frankrijk gekoloniseerde land en een deel van Brits Kameroen. Voor de Eerste Wereldoorlog was Kameroen een Duitse kolonie. Kameroen heeft ongeveer 18.879.301 inwoners. De hoofdstad is Yaoundé.
Kameroen kent een politiek stabiel klimaat, en is daardoor in staat geweest om een goede infrastructuur op te bouwen. Ook kent het land goede landbouw en olie-industrie. Er zijn bewegingen gaande in de richting van democratie, maar tot dusver is de macht in het land in handen van een kleine minderheid.
Kameroen ligt tussen de landen Nigeria, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Gabon en Equatoriaal-Guinea in West-Afrika.
De oppervlakte van Kameroen bedraagt 475.442 km². Dat is iets minder groot dan Frankrijk, maar ongeveer 15 maal zo groot als België.
De politieke hoofdstad is Yaoundé, maar de economische hoofdstad is de kuststad Douala die grenst aan de Atlantische Oceaan (Baai van Biafra). Andere grote steden zijn Bafoussam, Garoua, Maroua en Ngaoundéré.

Bevolking

Ongeveer de helft van het aantal bewoners leeft op het platteland, de anderen in de steden. Een doorsnee familie bestaat uit drie generaties. Vaak verbroederen families tot er hechte vriendschapsbanden ontstaan, die op hun beurt bevestigd worden met uitgebreide feestelijke ceremoniën. Een huwelijk wordt ook gezien als versteviging van de band tussen twee families.

Levensverwachting

De levensverwachting is 48 jaar, een stijging van 2 jaar in vergelijking met 30 jaar geleden. Om een kleine vergelijking te maken: in Nederland is de levensverwachting 80 jaar.
Er worden 79% van de kinderen geregistreerd bij de geboorte. Op het platteland gaat het om 72%, in de steden om 94%. Veelal zijn het armere gezinnen die hun kinderen niet registreren omdat ze geen geld hebben voor de geboorteakte. Ongeveer de helft van de kinderen (tussen 5 en 14 jaar) verricht kinderarbeid. Voor kinderen tussen 5 en 11 jaar betekent dit minstens 28 uur per week werken, terwijl de arbeidstijd voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 14 jaar maar liefst 42 uur per week bedraagt. Hier moet men wel rekening houden dat de meeste kinderen thuis meewerken met hun ouders.

Gezondheidszorg in Kameroen

De gezondheidszorg in Kameroen is voor velen onbetaalbaar. Sociale verzekeringen zoals in Nederland bestaan er niet. Daardoor speelt de traditionele geneeskunde nog steeds een belangrijke rol.
63% van de bevolking heeft toegang tot drinkbaar water. In de steden loopt dit op tot 84%, maar op het platteland is dit maar 41%. De overheid organiseert voor alle kinderen gratis inentingen. Inentingen:
82% van de kinderen van 1 jaar is ingeënt tegen tuberculose;
73% is ingeënt tegen tetanus;
72% is ingeënt tegen polio;
en 61% is ingeënt tegen de mazelen.
De kans dat kinderen sterven onder de 5 jaar is 17% (166 op 1000).
Het HIV/AIDS virus woekert ook in Kameroen hevig. Een kleine 7% van de 15- tot 49-jarigen is besmet met het HIV/AIDS virus. Over de hele bevolking zijn er al ongeveer 560000 besmette personen. Ontluisterend is dat maar 46% van de vrouwen weet dat het gebruik van een condoom preventief werkt tegen het HIV/AIDS virus. Cijfers over mannen zijn niet bekend. 26% van de vrouwen van 15 tot 49 jaar gebruiken geregeld anticonceptie middelen.
11% van de kinderen wordt geboren met een laag geboortegewicht (dit komt overeen met minder dan 2,5 kg).

Religie

Kameroen heeft een meervoudigheid aan godsdiensten. De voornaamste zijn het katholicisme (ca. 30 %), het protestantisme (23 %), de islam (22 %) en animistische godsdiensten (25 %)
De christenen wonen voornamelijk in het zuiden en het westen van het land. In het noorden van Kameroen overheerst de islam.

Politieke situatie

In het najaar van 2016 is in de Noord West Region (omgeving Bamenda) politieke onrust ontstaan, die zich later uitbreidden naar de Zuid West Region. Onrust omdat deze Engelstalige regio’s jun eigen taal en cultuur willen behouden. In de aanloop naar de verkiezingen en na de verkiezingen van 2018 werd de situatie ernstig. Een groep jonge mannen (Ambo-boys) terroriseren de beide Engelstalige regio’s en eisen de onafhankelijkheid van de beide regio’s. 500.000 mensen ontvluchten de regio’s. Ziekenhuizen worden in de brand gestoken en gesloten, onderwijs wordt al sinds november 2016 niet meer gegeven. Reizen en transport is levensgevaarlijk.

Anno maart 2021 is er nog steeds geen zicht op een oplossing.