Organisatie

 

De Casey Troy Foundation had natuurlijk nooit bestaan zonder een bestuur en vrijwilligers. De Casey Troy Foundation bestaat uit een klein maar zeer toegewijd team. Zowel in Nederland als in Kameroen zetten wij ons iedere dag weer in voor de kinderen in Kameroen die ons het hardst nodig hebben! Heeft u vragen of zou u ook iets willen doen voor de stichting? Neem dan contact met ons op via info@caseytroyfoundation.nl

  

De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen: Onze slogan luidt dan ook: 'Elk kind een kans in Kameroen.' 

 

Onze doelstelling is ook om door betere zorg voor zwangere vrouwen, voorlichting, vaccinatieprogramma’s handicaps bij kinderen te voorkomen.

 

De stichting is genoemd naar Casey, nu 16 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Casey Troy Foundation Sally Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland terecht. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren was hij overleden. Nu volgt hij als elke andere jongere onderwijs op de middelbare school. In zijn vrije tijd tennist hij via de Esther Vergeer Foundation.

 

Gehandicapte kinderen in Kameroen worden vrijwel altijd aan hun lot over gelaten. Ouders werken de hele dag, kinderen liggen gewoon op de vloer en krijgen eens per dag eten. Zorg is er niet, zelf geen kleding. Onze stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor ongeveer 50 gehandicapte kinderen. Vanuit het Casey's Home/vocational center krijgen deze kinderen zorg, revalidatie en (aangepast) onderwijs. Ook gaan de leerkrachten naar de thuiswonende kinderen toe, als zij niet naar school kunnen komen door bijvoorbeeld vervoersproblemen. Sommige kinderen wonen tijdelijk in het Casey’s Home, met name als de reisafstand naar het centrum te lang of onmogelijk is. (regentijd!) Er wordt nauw samengewerkt met de basisscholen in Bomono.

De bouw van het 2e deel van het Casey’s Home: het Mother and Child Center, waar de zorg gegeven zal worden aan zwangere en kraamvrouwen, voorliching gegeven wordt en zorg zal worden gegeven aan zuigelingen en jonge kinderen, is door de onveilige situatie in de Engelstalige regio’s tijdelijk stil gelegd.

Op dit moment worden er plannen gemaakt voor een klein gezondheidscentrum in Bomono. We hopen dat dit gerealiseerd kan worden in 2021 of 2022.