Projecten

Casey’s Home

De chief van Ikiliwindi, Collins Mbele Ekale Ntuba heeft het werk van Sally en de vrijwilligers: gezien: het bezoeken van de gehandicapte kinderen, de ondersteuning van de gezinnen bij de zorg van de kinderen. Hij zag ook dat een aantal kinderen niet thuis konden wonen en wij kregen als stichting een niet meer gebruikte woning. Deze woning is opgeknapt en vanaf het voorjaar van 2012 hebben hier 6 kinderen gewoond met een van de moeders. Hoewel het Casey’s Home een prachtige plek was, was het niet echt geschikt voor rolstoelafhankelijke kinderen. In het nieuwe Casey’s Home, geopend op 28 februari 2014 wonen 12-15 kinderen en krijgen er zorg, begeleiding, revalidatie een aangepaste scholing. De leiding van het centrum is in handen van Mejane Comfort Ngome. Samen met een aantal vrijwilligers uit Ikiliwindi zelf, in het bijzonder Clara, Madu en Elias, zorgt zij voor de kinderen.

Uitgangspunt is dat de kinderen tijdelijk hier verblijven en na hun revalidatietraject terug gaan naar hun eigen woonsituatie.

Thuiswonende kinderen

In de regio van Ikiliwindi wonen een groot aantal gehandicapte kinderen. Deze kinderen wonen soms bij hun ouders, soms bij grootouders of familie. Soms opgenomen bij dorpsgenoten die zich ontfermen over deze kinderen.

Vrijwilligers van de Casey Association bezoeken regelmatig de thuiswonende lichamelijk gehandicapte kinderen. Ze kijken mee naar mogelijke aanpassingen en met ouders en verzorgers samen wordt gekeken hoe een kind in de thuissituatie verzorgd kan worden en de (groot) ouders ondersteund kunnen worden. Kinderen krijgen een bed, matras, kleding en speelgoed. Indien er meer zorg en revalidatie nodig is, wordt samen met de ouders gekeken naar (tijdelijke) opname in het Casey’s Home.

 Speeltuin

Bij het Casey’s Home is een speeltuin aangelegd. Van deze speeltuin maken de kinderen uit het Casey’s Home gebruik (er zijn aangepaste materialen) maar ook de kinderen uit het dorp. Uitgangspunt is acceptatie van kinderen met een handicap.

 Sanitatie

In 2015 zijn bij het Casey’s Home buitentoiletten aangelegd, zodat ook de kinderen uit het dorp die komen spelen bij het Casey’s Home leren gebruik te maken van toiletten.

Studiecentrum

Bij het Casey’s Home is in 2015 een klein studiecentrum in gebruik genomen met een 8tal computers. In dit studiecentrum krijgen ’s morgens de kinderen uit het Casey’s Home aangepast onderwijs. Dit omdat veel kinderen die in het Casey’s Home worden opgenomen nooit onderwijs hebben gevolgd en de stap naar de reguliere basisschool te groot is.

’s Middags mogen de beide scholen in Ikiliwindi gebruik maken van het studiecentrum en in 2016 wordt ook volwassenonderwijs opgezet.

 Samenwerking school

Naast het Casey’s Home ligt de Gourvenemental Primary School, een kleine basisschool. Kinderen in het centrum die regulier onderwijs kunnen volgen gaan hier naar school.

Als ouders het geld voor uniform en boeken niet kunnen betalen, wordt hiervoor een beroep gedaan op de Casey Troy Foundation. 

Fysiotherapie

In het Casey’s Home is een prachtige revalidatieruimte aangelegd met een betegelde vloer, een loopbrug, een wandrek en diverse materialen.

Uitgangspunt is dat er in 2016 een eigen fysiotherapeut wordt aangesteld die als het mogelijk is ook de beschikking krijgt over meer materialen voor de revalidatie van de kinderen.

 Exploitatie van het Casey’s Home

Het Casey’s Home zorgt zelf voor de exploitatie, is niet afhankelijk van de Casey Troy Foundation. Er zijn een aantal manieren gevonden om gelden te generen:

-Zeepfabriek

-productie Garry

-veeteelt (slakken, varkens, geiten en kippen)

-moestuin

Aan (groot) ouders van kinderen die opgenomen worden in het Casey’s Home wordt gevraagd om op een of andere manier (financieel, in goederen of in praktische hulp) bij te dragen aan de kosten van verblijf in het Casey’s Home. Kosten van een jaar verblijf in het Casey’s Home liggen op 450 euro per jaar. Indien ouders gezien hun inkomen dit niet kunnen betalen wordt door bestuur en leiding van het Casey’s Home gezocht naar een oplossing.

 Moeder en Kind centrum

Veel lichamelijke handicaps die kinderen in Kameroen hebben zijn ontstaan door problemen (zoals zuurstoftekort) bij de geboorte en door het ontbreken van noodzakelijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Ikiliwindi en omgeving is minimaal en bovendien hebben veel ouders om reden van armoede geen toegang tot de gezondheidszorg.

De Chief van Ikiliwindi heeft gevraagd aan de Casey Troy Foundation om ook naar de preventie van handicaps te kijken en mee te helpen met de bouw van een moeder en kind centrum. Op dit moment is dit project in voorbereiding.