Werkwijze

Als Casey Troy Foundation werken we nauw samen met de Casey Association in Kameroen. Sally Ebot is lid van beide besturen en zij onderhoudt vanuit Nederland wekelijks de contacten met Kameroen. Bovendien bezoekt zij jaarlijks het project in Ikiliwindi.

Het bestuur in Nederland vergadert eens per 2 maanden, hiernaast is er veel telefoon en mailverkeer.

Korte lijnen, directe betrokkenheid, kleinschaligheid, dat is het karakteristiek van de Casey Troy Foundation. Charles Tayo, bestuurslid van de Casey Association heeft begin 2013 en eind 2014  een werkbezoek aan Nederland gebracht en heeft kennisgemaakt met de zorg voor gehandicapte kinderen in Nederland. In februari 2014 is het bestuur van de Casey Troy Foundation met partners naar Kameroen geweest (behalve Sally Ebot) om daar de opening bij te wonen van het nieuwe Casey’s Home, maar ook voor veel overleg met de bestuursleden van de partnerorganisatie. Sally Ebot bezoekt jaarlijks het Casey’s Home.

Maar ook korte lijnen, directe betrokkenheid en kleinschaligheid in onze manier van aandacht vragen voor de problematiek van gehandicapte kinderen in Kameroen, onze manier om geld te genereren voor de hulp aan de gehandicapte kinderen in Kameroen. En zorg voor de gehandicapte kinderen is meer dan alleen de verstrekking van bijvoorbeeld een rolstoel. Er is zorg voor de directe woonomgeving van het kind, gezin of familieverband, school en opleiding, toegankelijkheid van gezondheidszorg. 

Samen, de Casey Troy Foundation en de Casey Association, zetten we ons in in Ikiliwindi om de bevolking van groot tot klein te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. We gaan dit doen door voorlichtingsprojecten op de scholen en voetbalclubs, samen te werken met de verloskundige en vrouwen en moeders te helpen bij de zorg voor hun kinderen, gezond en ziek. De vrijwilligers in Ikiliwindi zijn getraind in de zorg voor de gehandicapte kinderen. Niet alleen de kinderen die nu in het Casey Home wonen, maar ook de kinderen die bij hun ouders of grootouders thuis wonen. 

En……de bevolking heeft onze boodschap begrepen……mannen, vrouwen en kinderen helpen mee in het Casey’s Home. De een door te koken, de ander door klussen te doen en de kinderen door laagdrempelig te gaan spelen!

Elk kind een kans in Kameroen